गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

धौलागिरी अस्पताल

बागलुङ, नेपाल

नवजात शिशु सुरक्षा सेवा

यो सेवा निशुल्क छ र २४ घण्टा उपलब्ध छ।