गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

धौलागिरी अस्पताल

बागलुङ, नेपाल

अल्ट्रासाउन्ड

यस सेवाको लागि शुल्क लागु हुन्छ, तर २४ घण्टा उपलब्ध छैन।